آب در صنعت کشاورزی

/Tag:آب در صنعت کشاورزی

روش نوین مصرف آب در کشاورزی

در حال حاضر آب شیرین به‌عنوان یک کالای اقتصادی، نقش اساسی را در تولیدات کشاورزی، صنعتی و تأمین نیازهای بهداشتی و شرب در سطح جهان ایفاء می‌کند. در کشور ما در بخش کشاورزی به‌عنوان محور توسعه، روش های نوین در مصرف آب بکار برده شده تا تمامی پتانسیل منابع آب قابل استحصال کشور در چرخه تولید […]

راهکار بهینه سازی مصرف آب در کشاورزی

آنچه در پي آمده است نگاهي دارد به راهکارهاي بهینه سازی مصرف آب براي مصارف کشاورزي

موارد ذيل باعث بهینه سازی مصارف آب در بخش كشاورزي خواهد شد.

1- تبديل شبكه‌هاي سنتي و تكميل شبكه‌هاي مدرن آبياري:كاهش هدر رفت آب در شبكه‌هاي آبياري در هنگام انتقال آب به مزرعه مي‌تواند باعث بهینه سازی مصرف  آب در بخش كشاورزي شود و […]

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian