آلودگی آب با زباله های انسانی

/Tag:آلودگی آب با زباله های انسانی

آلودگی آب با زباله های انسانی

زباله ها می توانند یکی از آلوده کننده های مهم زیست محیطی به خصوص آلودگی آب های شیرین زیرزمینی و دریاها باشند . جمع آوری و دفع صحیح زباله ها در مناطق شهری ، روستایی و صنعتی در حفظ پاکیزگی آب های رودخانه ها و تالاب ها نقش مهمی دارد . مردم می توانند با […]

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian