تلفن داخلی : 02122810002 | تلفن بین المللی 22817113-21-0098|info@absun.ir

اجرای شبکه انتقال و توزیع آب

/Tag:اجرای شبکه انتقال و توزیع آب

اجرای شبکه انتقال و توزیع آب

دو نوع اجرای شبکه انتقال و توزیع آب مد نظر میباشد که در این مقاله بیشتر مزایای اجرای شبکه انتقال و توزیع آب کلکتوری بر اجرای شبکه انتقال و توزیع آب سنتی مورد بررسی است
در اجرای شبکه انتقال و توزیع آب به روش سنتی با استفاده از شبكه موازی لوله سرد و گرم در طول […]

توسط |فروردین ۹ام, ۱۳۹۵|شبکه انتقال و توزیع آب|0 نظر