انواع آب در سیستم هواشناسی

/Tag:انواع آب در سیستم هواشناسی

انواع آب در سیستم هواشناسی

در علم هواشناسی حالت‌های مختلف آب براساس نوع بارش یا معلق بودن آن در جو طبقه‌بندی می‌شود:

باران:آبی مایع به شکل قطره است که پس از سرد شدن بخارهای جوّی به وجود آمده و بر زمین می‌ریزد.
تگرگ:گونه‌ای بارش است. تگرگ قطره‌های یخ‌بسته باران است که از آسمان فرو می‌ریزد.
برف:یکی از ریزش‌های آسمانی و نیز نام پوششی […]

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian