اهمیت آب در پرورش دام

/Tag:اهمیت آب در پرورش دام

اهمیت آب در پرورش دام

1. جهت پرورش موفقیت آمیز دام ها نیاز به یک منبع مناسب آب می باشد زیرا آب یکی از اجزای مهم بدن حیوانات است و نشاندهنده اهمیت آب در پرورش دام است. آب 80-50 درصد وزن بدن دام را برحسب سن و میزان چربی بدن تشکیل می دهد. یک دام ممکن است تا 50 درصد از […]

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian