بهینه سازی مصرف آب در صنایع پتروشیمی

/Tag:بهینه سازی مصرف آب در صنایع پتروشیمی

بهینه سازی مصرف آب در صنایع پتروشیمی

بهینه سازی مصرف آب در صنایع پتروشیمی ; با توجه به رشد روزافزون جمعیت و توسعه صنایع كه افزایش بیش از پیش مصرف آب را به دنبال خواهد داشت اهمیت استفاده مجدد از پساب و بهینه سازی مصرف آب در صنایع پتروشیمی به عنوان منبعی قابل اطمینان بیشتر نمایان می‌شود. دانشمندان معتقدند آینده از آن […]

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian