بهینه سازی مصرف آب در کشاورزی

/Tag:بهینه سازی مصرف آب در کشاورزی

راهکار بهینه سازی مصرف آب در کشاورزی

آنچه در پي آمده است نگاهي دارد به راهکارهاي بهینه سازی مصرف آب براي مصارف کشاورزي

موارد ذيل باعث بهینه سازی مصارف آب در بخش كشاورزي خواهد شد.

1- تبديل شبكه‌هاي سنتي و تكميل شبكه‌هاي مدرن آبياري:كاهش هدر رفت آب در شبكه‌هاي آبياري در هنگام انتقال آب به مزرعه مي‌تواند باعث بهینه سازی مصرف  آب در بخش كشاورزي شود و […]

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian