تصفیه آب صنعتی

/Tag:تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی
در تصفیه آب صنعتی کلر زني اگر چه بسيار رايج است اما تصفیه آب صنعتی نياز به تجهيزات متعدد و جاگير و از همه مهمتر نقل و انتقال و کاربرد گاز خطرناک کلر دارد ايمني کامل در طراحي سيستمهاي ذخيره و نگهداري کلر بايستي رعايت گردد بدليل آنکه گاز کلر بسيار سمي و خورنده […]

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian