تصفیه خانه آب آشامیدنی

/Tag:تصفیه خانه آب آشامیدنی

تصفیه خانه آب آشامیدنی

تصفیه خانه آب آشامیدنی و شیرین سازی آبهای شور

تصفیه خانه آب آشامیدنی به روش نمکزدایی به عنوان یکی از بهترین راه حلهای تأمین آب به خصوص در مناطق مدیترانه ای و اقلیم خشک مطرح می باشد. اسمز معکوس یکی از فرایندهای متداول شیرین سازی آب دریاست. در این فرایند از فشار برای معکوس نمودن جریان […]

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian