تفاوت مقدار آب در چوب

/Tag:تفاوت مقدار آب در چوب

تفاوت مقدار آب در چوب

تفاوت مقدار آب در چوب:
پتانسیل شیمیایی که در اینجا شرح داده می شود، نیروی رانش واقعی برای انتقال آب به هر دو صورت فاز مایع و فاز بخار در چوب می باشد. (Siau, 1984)

انرژی آزاد گیبس بر مول ماده، معمولاً به صورت پتانسیل شیمیایی بیان می شود. (Skaar, 1933)

پتانسیل شیمیایی هوای غیر اشباع یا چوب […]

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian