جهت حرکت آب در چوب

/Tag:جهت حرکت آب در چوب

جهت حرکت آب در چوب

جهت حرکت آب در چوب:
بنا بر گزارش ثبت شده، نسبت نرخ های diffusion طولی به عرضی (Radial یا tangential) برای چوب ها، در رنج های از حدود 100 با مقدار رطوبت 5%، تا 2 – 4 با مقدار رطوبت 25% می باشد. (Langrish and Walker, 1993).

انتشارشعاعی(Radial diffusion) تا حدی نسبت به انتشار تانژانتی(tangential […]

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian