تلفن داخلی : 02122810002 | تلفن بین المللی 22817113-21-0098|info@absun.ir

جهت حرکت آب در چوب

/Tag:جهت حرکت آب در چوب

جهت حرکت آب در چوب

جهت حرکت آب در چوب:
بنا بر گزارش ثبت شده، نسبت نرخ های diffusion طولی به عرضی (Radial یا tangential) برای چوب ها، در رنج های از حدود 100 با مقدار رطوبت 5%، تا 2 – 4 با مقدار رطوبت 25% می باشد. (Langrish and Walker, 1993).

انتشارشعاعی(Radial diffusion) تا حدی نسبت به انتشار تانژانتی(tangential […]

توسط |مرداد ۵ام, ۱۳۹۵|آب در صنعت چوب و کاغذ|0 نظر