خشک کردن چوب

/Tag:خشک کردن چوب

خشک کردن چوب

خشک کردن چوب بر دو نوع است:
الف – خشك كردن طبيعي (هواي آزاد)
خشك كردن چوب در هواي آزاد يكي از روش هاي متداول در كارخانه هاي كوچك صنايع چوبي و كارگاه ها ي درودگري است. براي جلوگيري از تابش مستقيم نور خورشيد، هم چنين حفاظت از بارندگي، دسته هاي چوب را در زير يك […]

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian