تلفن داخلی : 02122810002 | تلفن بین المللی 22817113-21-0098|info@absun.ir

خطوط شبکه انتقال فاضلاب

/Tag:خطوط شبکه انتقال فاضلاب

خطوط شبکه انتقال فاضلاب

خطوط شبکه های انتقال فاضلاب که موضوع این پژوهش هستند را می توان به شرح زیر دسته بندي نمود :
1- خطوط شبکه انتقال فاضلاب لوله مدفون و روزمینی
2- خطوط شبکه انتقال فاضلاب با اتصال هاي صلب و انعطاف پذیر
3- خطوط شبکه انتقال فاضلاب صلب و انعطاف پذیر
4- خطوط شبکه انتقال فاضلاب تحت فشار و تحت […]

توسط |فروردین ۱۶ام, ۱۳۹۵|شبکه انتقال و توزیع فاضلاب|0 نظر