تلفن داخلی : 02122810002 | تلفن بین المللی 22817113-21-0098|info@absun.ir

خطوط پمپاژ آب

/Tag:خطوط پمپاژ آب

ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب

انتخاب مبانی طراحی خطوط پمپاژ آب و فاضلاب
تعیین میزان دبی ورودی به خطوط ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب
برآورد کیفیت آب و یا فاضلاب ورودی به خطوط پمپاژ آب و فاضلاب و تعیین میزان خورندگی آن
تعیین تغییرات زمانی در دبی ورودی و ترسیم منحنی های مربوطه
انتخاب روش پمپاژ و نوع پمپ خطوط پمپاژ آب و فاضلاب مورد […]

توسط |فروردین ۱۶ام, ۱۳۹۵|ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب|0 نظر