تلفن داخلی : 02122810002 | تلفن بین المللی 22817113-21-0098|info@absun.ir

درجه حرارت آب جهت پرورش ماهی سردابی

/Tag:درجه حرارت آب جهت پرورش ماهی سردابی

درجه حرارت آب جهت پرورش ماهی سردابی

درجه حرارت آب جهت پرورش ماهي سردابی
درجه حرارت آب يكي از مهمترين عوامل كيفي آب است و چنانچه در محدوده مناسب جهت تكثير ماهيان سرد آبي نباشد ،نمي توان به احداث مراكز تكثير ماهي اقدام كرد .ماهي موجود خونسردي است و شدت متابوليسم و فعاليت زيستي آن به دماي آب بستگي دارد . توجه داشته […]

توسط |تیر ۳۰ام, ۱۳۹۵|آب در صنعت پرورش ماهی|0 نظر