تلفن داخلی : 02122810002 | تلفن بین المللی 22817113-21-0098|info@absun.ir

طراحی ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب

/Tag:طراحی ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب

طراحی ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب

طراحی ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب (تلمبه خانه) در واحدهای صنعتی عمومی به محلهایی اطلاق می شود که جهت غلبه بر اختلاف ارتفاع و افت فشار آب و یا فاضلاب در خطوط انتقال احداث می شود. در طراحی ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب ، این مجموعه دارای یک یا چند پمپ می باشد که اصطلاحاً […]