تلفن داخلی : 02122810002 | تلفن بین المللی 22817113-21-0098|info@absun.ir

محصولات

/Tag:محصولات

فیلترهای خودشوینده تمام اتوماتیک (STF)

امروزه در صنایع مختلف از جمله صنایع پتروشیمی و فولاد استفاده از فیلتر های آب در سیکل آب در گردش امری اجتناب ناپذیر است. هم چنین ضرورت صرفه جویی در مصرف آب بر هیچکس پوشیده نیست. با توجه به اینکه فیلتر های شنی در هنگام عملیات بک واش حجم زیادی از آب را دور ریز […]