تلفن داخلی : 02122810002 | تلفن بین المللی 22817113-21-0098|info@absun.ir

وظایف آب سالم در بدن انسان

/Tag:وظایف آب سالم در بدن انسان

وظایف آب سالم در بدن انسان

زندگی با ازدست دادن آب ، جوانی است که به پیری نزدیک می شود. این جمله مشهور ، نشان دهنده نقش حیاتی آب در سلامتی انسان است. شاید بتوان گفت که زندگی بدون آب یعنی مرگ! . اما در براه میزان نیاز بدن به مایعات ، نیازی که بافت های بدن به آب دارند، هرگز […]