تلفن داخلی : 02122810002 | تلفن بین المللی 22817113-21-0098|info@absun.ir

چرخه آب در طبیعت

/Tag:چرخه آب در طبیعت

چرخه آب در طبیعت

آب در زندگی بشر اهمیت بنیادی دارد. از این رو آب را مایه حیات گویند. در روز گرم تابستان وقتی شیر آب قطع می شود ، ضرورت وجود آب در زندگی انسان نمایان می گردد. انسان می تواند بدون غذا چند روزی را بگذراند ، اما بدون آب به زودی از پا در می آید.
چرخه‌ […]

توسط |مرداد ۲ام, ۱۳۹۵|آب در طبیعت|0 نظر