تلفن داخلی : 02122810002 | تلفن بین المللی 22817113-21-0098|info@absun.ir

چگونگی پیدایش رود

/Tag:چگونگی پیدایش رود

چگونگی تشکیل رودخانه ها

چگونگی تشکیل رودخانه ها:
در ابتدای هر بارندگی آب باران یا بر اثر تبخیر به اتمسفر باز میگردد. یا به داخل زمین نفوذ مینماید. ولی با افزایش سرعت و مدت بارندگی بتدریج درصدد تبخیر کاهش مییابد و بارش بیش از مقداری میشود که زمین قادر است جذب کند. در این موقع آب در سطح زمین جاری […]

توسط |مرداد ۳ام, ۱۳۹۵|پیدایش آب در کره زمین|0 نظر