تلفن داخلی : 02122810002 | تلفن بین المللی 22817113-21-0098|info@absun.ir

کیفیت آب آشامیدنی دام و طیور

/Tag:کیفیت آب آشامیدنی دام و طیور

کیفیت آب آشامیدنی دام و طیور

علاوه بر تامین میزان آب مورد نیاز دام، بایستی به کیفیت آب آشامیدنی دام و طیور نیز توجه نمود. کیفیت آب آشامیدنی دام و طیور، شامل موارد متعددی از جمله بهداشتی بودن آب، میزان املاح ( شوری، سختی ) و… می شود.
کیفیت آب آشامیدنی دام و طیور نیز به اندازه آب آشامیدنی انسان حائز […]