نام پروژه: پروژه احداث تصفیه خانه واحد تولید آب DM پروژه یوتیلیتی و آفسایت پالایشگاه اصفهان
کارفرما: ODCC
پیمانکار: شرکت فنی مهندسی ابسان
موضوع قرارداد: اجرای عملیات نصب و پیش راه اندازی واحد تولید آب دمین
نوع پروژه SHOJ , KWF
محل طرح: اصفهان – پالایشگاه اصفهان

نام پروژه: پروژه احداث تصفیه خانه سپتاژ مشهد
کارفرما: شهرداری مشهد
پیمانکار: مشارکت آبسان پالايش و شهراب محیط زيست
مشاور: مهندسین مشاور پارس آب تدبیر
موضوع قرارداد: طراحي،خرید ،نصب و اجراي پروژه احداث تصفیه خانه سپتاژ مشهد
نوع پروژه EPC
محل طرح: مشهد
وضعیت پروژه : در حال اجرا
ظرفیت: 6000 متر مکعب در روز

Project Description:
Application:
•Effluents Discharge into Surface
•Irrigation
Process:
•Pre Treatment
-Screening Unit / Grit Chamber Unit /Anaerobic Lagoon Unit
•Treatment
-Lift Station Unit /Coagulation Primary Sedimentation Unit/
AerationUnit/Post Anoxic Unit/Second Sedimentation Unit/ Second AerationUnit/Sand Filtration/Activated Carbon Filtration/Dewatering Unit/Compost Unit/ ozonationUnit

نام پروژه: پروژه احداث تصفیه خانه پساب صنعتی و بازیافت آب جهت مصارف صنعتی مجتمع فولاد غرب آسیا
کارفرما: شرکت فولاد غرب آسیا
پیمانکار: شرکت فنی و مهندسی آبسان پالایش
نوع پروژه EPC
محل طرح: استان قم، سلفچگان، مجتمع فولاد غرب آسیا
وضعیت پروژه: اتمام پروژه

:Project Description
Industrial Waste Water
Treatment Plant
,Treatment method: Flocculation, Coagulation, Sedimentation
(UABR & Activated Sludge (IFAS

نام پروژه: پروژه احداث تصفیه خانه آب صنعتی جهت تولید آب DM نیروگاه طبس
کارفرما: شرکت رشد صنعت
پیمانکار: شرکت فنی و مهندسی آبسان پالایش
موضوع قرارداد: کلیه عملیات طراحی، تامین، نصب، اجرا و راه اندازی تصفیه خانه آب صنعتی جهت تولید آب DM نیروگاه طبس
نوع پروژه EPC
محل طرح: خراسان جنوبی – نیروگاه طبس
وضعیت پروژه: اتمام پروژه
ظرفیت: 4800 مترمکعب در روز (EC<2 μS/cm)

 

Project Description:

Water Treatment Plant (WTP+DM)

 • Treated Water Application:
 • Cooling
 • Process / Service
 • Fire Fighting
 • Boiler
 • Process:
 • Filtration Unit( AC+DMF)
 • Double RO (2 Pass)
 • Anion/Cation Resin column
 • Mixed Bed
 • Regeneration System
 • Treated water quality: EC<2 μS/cm

 

شیرین کردن آب

محدودیت منابع آب شیرین در جهان، کاهش نزولات جوی بدلیل تغییرات شرایط آب و هوا و از طرفی مصرف روز افزون آب شیرین، استفاده از آب شور به عنوان ماده اولیه تولید آب شرب را الزامی کرده است.
هدف از شیرین سازی آب، حذف املاح معدنی از آب شور و تولید آبی با کیفیت قابل قبول برای مصارف شرب، آبیاری و استفاده در واحدهای صنعتی می باشد.
در فرایند شیرین سازی آب شور جریان آب ورودی به سیستم در فرایند تصفیه به دو بخش تقسیم می شود که عبارتند ازجریان محصول تصفیه خانه که دارای املاح در حد قابل قبول برای مصارف شرب و آبیاری و صنعتی می باشد و یک جریان دور ریز که حاوی بخش اعظم املاح موجود در آب می باشد.
شیرین سازی آب شور با روشهای مختلف انجام می شود که این روشها در دو گروه عمده جای می گیرند:
– روشهای شیرین سازی که در آنها فرایند تغییر فاز مبنای تصفیه آب است
– روشهای شیرین سازی بدون تغییر فاز و بر اساس فرایند عبور انتخابی ذرات از یک غشای نیمه تراوا

از میان روشهای بر مبنای تغییر فاز ، تقطیر حرارتی قدیمی ترین و راحت ترین روش شیرین سازی آب دریا است. دراین روش آب شور دریا پس از فیلتراسیون به منظور جداسازی ذرات معلق درشت با استفاده از انرژی حرارتی تبخیر میشود و با کندانس شدن بخار آب خالص بدست می آید. دور ریز این سیستم نیز جریانی با غلظت نمک بسیار زیاد است .دراین روش که متضمن مصرف انرژی حرارتی زیاد می باشد محصول تولیدی کیفیت بسیار بالایی دارد.
روش دیگری که در حال حاضردر شیرین سازی آب به روش حرارتی بسیار متداول است (multi- stage flash) MSF می باشد که در این روش با تبخیر و تقطیر چند مرحله ای امکان کار در فشار پایین تر و با بازیافت حرارت بیشتر و راندمان بالاتر فراهم شده است.
همچنین در ظرفیتهای پایین نمک زدایی از آب دریا با تقطیر خورشیدی هم انجام می شود که در این روش از انرژی خورشید برای تبخیر آب خالص شورآب استفاده می شود، بخار حاصل روی پوشش شیشه ای یا پلاستیکی کندانس شده و به آب شیرین تبدیل می شود و شورآب تغلیظ شده هم دور ریز واحد را تشکیل می دهد.
از میان روشهای بدون تغییر فاز ، اسمز معکوس متداول ترین روش برای شیرین سازی آب دریا میباشد. در روش اسمز معکوس پس از پیش تصفیه آب دریا از غشاهای نیمه تراوا برای حذف املاح معدنی موجود در آب شور استفاده میشود غشاهای بکار رفته در این سیستم نسبت به آب قابلیت عبورانتخابی دارند، لذا بخش عمده املاح موجود در آب دریا در جریان کنسانتره که پساب سیستم را تشکیل میدهد باقی می ماند و پرمیت که محصول سیستم RO است آب شیرین می باشد که با تنظیم شرایط می تواند به عنوان آب شرب مصرف شده یا در واحدهای صنعتی بکار رود.
یکی دیگر از روشهای شیرین سازی آب بدون تغییر فاز روش الکترودیالیز (ED) است. الکترودیالیز هم مانند اسمز معکوس بر اساس خاصیت عبور انتخابی از غشا بنا شده است با این تفاوت که در این روش تحت تاثیر جریان الکتریسیته، غشا یونهای موجود در آب شور را از خود عبور داده و به جریان کنسانتره در سمت بار مخالف، یون همراه منتقل می کند و آب شیرین در مسیر جریان باقی می ماند.
شایان ذکر است که روش ED با تغییراتی به روش EDI تبدیل شده که در تولید آب دمین از پرمیت واحدهای اسمز معکوس بکار می رود.
روش دیگری که جدید تر بوده و در حال حاضر بطور محدود در شیرین سازی آب دریا بکار می رود پروسس MD یا تقطیر غشایی است. این روش ترکیبی از دو روش اسمز معکوس و تقطیر است به این ترتیب که طی فرایند تصفیه، ذرات بخار آب ازغشای نیمه تراوا عبور می کنند و املاح موجود در آب، در جریان آب دور ریز واحد باقی می ماند. این روش نسبت به روش اسمز معکوس فشار پایین تری لازم دارد و نسبت به روش تقطیر انرژی حرارتی کمتری مصرف می کند که این دو مورد مزایای روش MD هستند ولی در مقابل فضای بیشتر مورد نیاز برای احداث واحد، ویژگی منفی این روش نسبت به اسمز معکوس می باشد و در مقایسه با تقطیر هم لزوم پیش تصفیه آب نکته منفی این روش به حساب می آید.
تذکر اینکه MD در ابتدا برای شیرین سازی آب دریا ابداع شد ولی هم اکنون در تصفیه آب با شوری کم هم استفاده میشود.
مجموعه آبسان پالایش در شاخه های مختلف تولید آب شیرین از آب شور تجربه های بسیار موفق دارد و آمادگی انجام اجرای پروژه های مختلف به صورت EPC را دارا می باشد.

افزایش روند مصرف آب در جوامع بشری از یک طرف و کاهش منابع آب از طرف دیگر و همچنین لزوم پالایش و تصفیه پسابهای بهداشتی و صنعتی از نقطه نظر زیست محیطی ، تصفیه پسابهای بهداشتی و صنعتی و استفاده مجدد از پساب تصفیه شده را به یک ضرورت اجتناب ناپذیر بدل کرده است.
تصفیه فاضلاب با در نظر گرفتن نوع ، کمیت و کیفیت پساب تولیدی در جوامع انسانی، واحدهای صنعتی و همچنین هدف از تصفیه پساب و کاربرد پساب تصفیه شده با روشهای مختلف قابل انجام است.
بطور کلی تصفیه پساب می تواند تعدادی از مراحل ذیل را شامل شود:
– آشغالگیری به منظور جداسازی ذرات معلق درشت و بویژه ذرات درشت غیر قابل ته نشینی از پساب
– دانه گیری به منظور حذف ذرات سنگین و به ویژه ذراتی که در سیستمهای انتقال ایجاد سایش می کنند
– چربی گیری به روشهای ثقلی مانند API به منظور جداسازی ذرات روغن و چربی آزاد از پساب
– چربی گیری به منظور حذف روغن و چربی امولسیون ازپساب با استفاده از انواع سیستمهای فلوتاسیون
– ته نشینی در سیستمهای مستطیلی و مدور به منظور کاهش بار ذرات معلق و کدورت پساب
– تصفیه بیولوژیک به منظور حذف آلودگیهای بیولوژیک پساب با روشهای مختلف هوازی و بی هوازی انجام می شود که از جمله روشهای هوازی متداول عبارتند از تصفیه با فرایند لجن فعال، بیورآکتورهای بستر ثابت، (FBBR)، بیورآکتورهای با بستر متحرک (MBBR)، رآکتورهای بیولوژیک غشایی (MBR)
تصفیه هوازی پساب با روشهای فوق الذکر به ویژه در مورد پسابهای بهداشتی و پسابهای صنعتی با BOD نسبتا پایین روش بسیار مناسب و با راندمان بالا و همچنین اقتصادی میباشد.
روشهای بی هوازی تصفیه پساب که بیشتر متداول هستند عبارتند از لاگونهای بی هوازی و روش UASB که این روشها عمدتا به عنوان پیش تصفیه واحدهای هوازی و به منظور کاهش بار آلودگی پسابهای دارای BOD و COD بالا استفاده می شود.
در تصفیه خانه های فاضلاب پس از تصفیه بیولوژیک و به منظور جداسازی لجن بیولوژیک سیستمهای ته نشینی در نظر گرفته می شود .
خروجی سیستمهای ته نشینی بر حسب درجه تصفیه مورد نیاز و کاربرد پساب تصفیه شده میتواند وارد مراحل مختلف تصفیه آب (انواع روشهای تصفیه فیزیکی و فیلتراسیون و همچنین روشهای تصفیه شیمیایی) شده و پس از حصول کیفیت مطلوب به منابع پذیرنده در محیط تخلیه می گردد و یا به چرخه آب صنعتی برگشت داده می شود.
بدیهی است در مورد پسابهای صنعتی حسب نوع آلاینده ها ممکن است احداث سیستم های خاص نیز ضروری شود، از جمله برای حذف املاح فلزاتی نظیر آهن و منگنز از فیلترهایی با مدیای مناسب حذف این املاح استفاده می شود و یا برای برخی فلزات سنگین روشهای ترسیب شیمیایی استفاده می شود که با توجه به نوع صنعت و آلودگی پساب این شرکت روش تصفیه مناسب را پیشنهاد می دهد.
خدمات مجموعه آبسان پالایش در این بخش کلیه مراحل طراحی مفهومی و انتخاب روش بهینه تصفیه ، طراحی تفصیلی و ارایه مدارک مهندسی فرایندی ، تهیه نقشه های اجرایی بخش سیویل، تهیه نقشه های مکانیکی ساخت تجهیزات ، تهیه مدارک مهندسی و اجرایی بخشهای برق و ابزتر دقیق ، تهیه مدارک مورد نیاز نصب و راه اندازی واحد، ارایه خدمات نصب و راه اندازی و آموزش و بهره برداری از واحد به صورت EPC را شامل می شود.