HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

تامین آب مورد نیاز صنعت فولاد در مجتمع صنعتی و معدنی چادر ملو

آب در خاورمیانه به خصوص حاشیه خلیج فارس و کویر مرکزی فلات ایران یکی از با ارزش ترین منابع طبیعی به شمار می رود. بحران آب یک مشکل بزرگ در اکثر کشورهای این ناحیه است. مجتمع سنگ آهن چادر ملو یک مجموعه ی معدنی عظیم در مقیاس جهانی است در قلب کویری فلات ایران است و سنگ آهن تولیدی این مجتمع توسط یک خط راه آهن اختصاصی به اروپا، شرق آسیا و مجمع های فولادی زیادی در خاورمیانه ارسال می شود.
نیاز شدید به آب به دلیل توسعه ی روز افزون این مجتمع معدنی با عث شد تا طرح های زیادی برای تامین آب این مجتمع کویری مورد بررسی قرار گیرد. پس از بررسی گزینه های همچون شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس و انتقال آب از سرشاخه های رودخانه ی عظیم کارون، در نهایت پروژه ی نمک زدائی از منابع آب های بسیار شور زیرزمینی در شعاع 60 کیلومتری مجتمع واقع در حاشیه کویر لوت، توسط شرکت فنی و مهندسی آبسان پالایش به انجام رسید.

این تصفیه¬خانه در منطقه¬ی کویری و کم آب چادرملو واقع شده است و یکی از بزرگترین تصفیه خانه های آب در منطقه به شمار می¬رود. داده های مورد نیاز طراحی با توجه به طرح توسعه مجتمع پیش بینی نیازهای آتی، و مطالعه ی کیفیت آب در یک گستره ی زمانی مطابق با سال آبی و یگ گستره ی مکانی به شعاع 60 کیومتر در حوزه ی آبریز دشت سپیدان توسط دپارتمان آب شرکت فنی و مهندسی آبسان پالایش استحصال گردید.

در راستای اصول مندرج در خط مشی توسعه ی پایدار مجتمع صنعتی و معدنی چادرملو، میزان برداشت از حوضه ی آبریز دشت سپیدان با در نظر گرفتن میزان بارش سالانه و مقدار تغذیه آبخوان تعیین گردید.

شرح فعالیت با توجه به نیاز مجتمع صنعتی چادرملو به افزودن 27000 متر مکعب آب صنعتی به میزان جریان آب مصرفی موجود، شرکت آبسان پالایش برنامه ی توسعه سبز را مبتنی بر شاخص های توسعه ی پایدار در 4 فاز ارائه نمود. هدف برنامه ی توسعه ی سبز استفاده ی بهینه از منابع آب موجود است. پیاده سازی این برنامه باعث شد تا تمام نیاز فعلی و آتی مجتمع به آب برآورده شود درحالیکه، برداشت آب از منابع زیرزمینی دشت سپیدان در حد ثبات هیدرولوژیکی سطح آبخوان باقی بماند. کلیت بدست آمده از طرح ارائه شده توسط آبسان پالایش یه شرح زیر نشان داده شد.

• طراحی و اجرای سیستم BWRO با میزان بازیافت 67%
• طراحی و اجرای سیستم SWRO با میزان بازیافت 60%
• طراحی سیستم بدون پساب ZLD جهت بازیافت 99% پساب
• بازدهی کل سیستم 99% درصد

TOP
fa Persian
X