طراحی تصفیه خانه آب

/ / تصفیه خانه آب آشامیدنی
طراحی تصفیه خانه آب

در طراحی تصفیه خانه آب و پیش تصفیه برای بهبود وافزایش راندمان حذف مواد معلق و کلوئیدی از سیستم های اختلاط سریع و اختلاط آرام (انعقاد و لخته سازی) به همراه ته نشینی استفاده می گردد.
حوضچه های ته نشینی در طراحی تصفیه خانه آب به صورت ساده یا با استفاده از لاملا( برای بالا بردن راندمان و کاهش سطح ته نشینی) به صورت مستطیلی و دایره ای ساخته می شود.
فیلتر شنی واحد فیزیکی در طراحی تصفیه خانه آب برای حذف ذرات معلق با استفاده از بسترهای مختلف می باشد.
این فیلترها به صورت ثقلی و تحت فشار و همچنین عمودی و افقی مورد بهره برداری قرار می گیرد. این فیلترها متشکل از مدیای مختلف از قبیل ، آنتراسیت ، ماسه ، سیلیس ، شن و…. می باشد.
در سیستم های مختلف در طراحی تصفیه خانه آب و RO نیازمند به تزریق مواد مختلف و همچنین تزریق مواد گند زدا می باشیم که پکیج کامل شامل پمپ های تزریق و میکسرها ، منبع ذخیره و تجهیزات ابزار دقیق در طراحی تصفیه خانه آب درنظر می باشد.
تزریق ها شامل اسید و باز و همچنین آنتی اسکالانت ، بیو ساید و …. می باشد.
همچنین در طراحی تصفیه خانه آب این واحد برای جلوگیری از گرفتگی لوله ها و همچنین حفاظت از تجهیزات مکانیکی تصفیه خانه ها آشغالگیرها تعبیه می شود.
در طراحی تصفیه خانه آب آشغالگیرها بسته به قطر موادی که حذف می کنند به درشت ، متوسط ، نرم و ریز پالاینده ها تقسیم می گردد. راندمان این سیستم ها بین 70 تا 90 % خواهد بود که به صورت دستی یا مکانیکی عمل می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.