FMA 6000

/ / فیلترهای خود شوینده

فیلتر های STF سری 6000، اسکرین فیلترهای اتوماتیک موتور هیدرولیکی هستند و برای فیلتراسیون در دبی پایین برای کاربردهای شهری و آبیاری طراحی شده است.تمام مواد استفاده شده کیفیت بالایی دارند و فولاد ضد زنگ در تمام ترکیبات مکانیکی که در تماس با اب هستند استفاده می شود. بدنه فیلتر از جنس کربن استیل است. عدم نیاز به فشار برای خود شوینده از ویژگی اصلی این دستگاه است. فیلترهای debris مستقیما به لوله با کمک فلنج های استاندارد وصل می شوند. تنها نصب ارتباط الکتریکی و المانت های کنترلی لازم است.مزیت:
فرایند فیلتراسیون پیوسته، در چرخه ی بک واش
فیلتراسیون 1، 1.5 و 2 میلی متر
دبی بالای 52 متر مکعب بر ساعت

You must be logged in to post a comment.